Tramazzone

Country

Fighters (32)

Aksinja Voronova
Aleksey Grunsky
Alexander Strakhov
Alexey Borisov
Alexey Perkov
Alexey Shun'ko
Alexey Suvorkin
Alexey Vaganov
Alsu Saifutdinova
Andrey Muzurin
Andrey Tkachenko
Aulis Poshekhonov
Dmitry Eremin-Solenikov
Dmitry Semenychev
Elena Muzurina
Igor Kashapov
Ilia Pribylovskii
Ilya Aleksandrov
Ivan Vasiljev
Julia Zotova
Jury Yakovlev
Kirill Glushchenko
Kirill Shasherin
Konstantin Bulkin
Nikita Tatiannikov
Oleg Stepanov
Piotr Melikhov
Semion Popov
Sergei Miasishchev
Sergei Shamshev
Sergey Ispolatov
Sergey Kovalenko