Five Weapons Militia Barrack

Country
State
Fujian province
City
Fuzhou

Fighters (2)

Xing Xv
YanFeng Zheng