Shanghai Historical Martial Arts

Country
City
Shanghai

Fighters (25)

Aocheng Fang
Chenguang Xu
Chengyun Ma
Chunxiao Song
Guoxi Gong
Hanchen Bai
Hong Wu
Jia Chen
Jiawei Liu
Jiawen Shen
Lang Ren
Qin Mao
Ruichen Cao
Runzhi Liu
Shiyi Wang
Siyu Chen
Weili Chen
Wenhao Di
Xiaobai Zhang
Yanpeng Song
Yudong Wang
Yuguang Huang
Yuran She
Yuxi Wang
Zhiyuan Wu