Sormovsky Club of Historical Fencing (SKIF)

Country
City
Nizhny Novgorod

Fighters (3)

Dmitriy Bazeev
Vladislav Kondratev
Yakov Pershin