The Plough Tournament 1st

Date
October 2
Country
China
State
GuangDong
City
GuangZhou

Tournament stats

Division Number of fights Number of fighters
Mixed Steel Longsword 96 40
Mixed Steel Arming Sword & Buckler 34 12
Mixed Steel Sabre 68 24
Mixed Steel Single Rapier 48 20

Fighters in event

NameNationalityClub
ChuQi Huang
ZhaoBin Yang
Yi Zheng
Hang Si
HaoDi Li
ZhongYan Chen
WenLong Song
Zhan Huang
SongYu Liang
GuangNan Huang
Lin Zou
YuanYang Song Armed Panda Historical Martial Arts Institute
Vasya Li CAFA Swordmanship Club
HaoZhen Feng CAFA Swordmanship Club
FuLai Li CAFA Swordmanship Club
JiaYuan Peng CAFA Swordmanship Club
JiaQi Shang CAFA Swordmanship Club
NianZi Zheng CAFA Swordmanship Club
ShuHan Zhang Chungking Historical Fighting Guild
Can Luo Chungking Historical Fighting Guild
JiaSheng Huang DouZhanSheng Club
ZiJian Yang DouZhanSheng Club
WeiJian Zhang DouZhanSheng Club
Zheng Wang DouZhanSheng Club
Kun Jiang DouZhanSheng Club
Gang Tan DouZhanSheng Club
YuLong Fan DouZhanSheng Club
Di Liang Easy Swordplay Union
YanFeng Zheng Five Weapons Militia Barrack
Xing Xv Five Weapons Militia Barrack
WenYingDi He Historical Fencing Group of WHU
ZiMing Qiu HuNan Xiangjun Mercenary of Regiment
WenChao Ge Jian Gong Academy
LingTong Huang Jian Gong Academy
JinYong Feng Jian Gong Academy
YangXing Lv Jian Gong Academy
ZeWei Wu Nanjing Axon Martial Arts
QinYu Ruan Nanjing Axon Martial Arts
JiaYu Shi Nanjing Axon Martial Arts
YuMing Zhou Nanjing Axon Martial Arts
Benyao Lin Nanjing Axon Martial Arts
Hongtao Su Order of Zephyr
RuiJun Mo Order of Zephyr
YiNing Zhang Order of Zephyr
YinLong Shen Order of Zephyr
HaoZheng Ma Order of Zephyr
ShuYan Chung Order of Zephyr
Sky Chen Order of Zephyr
Hai Luo Order of Zephyr
YuanKun Deng Warrior Hermit Society of TianJin
WenXuan Li Warrior Hermit Society of TianJin
Ling Peng WuHan Historical Fencing Club
MuZhen Sun WuHan Historical Fencing Club
WanYan Wang WuHan Historical Fencing Club
JunJie Kong WuHan Historical Fencing Club

Tournaments

Mixed Steel Longsword

StageFighter 1Fighter 2Fighter 1 resultFighter 2 result
Pool Set 1 JiaSheng Huang HaoZheng Ma LOSS WIN
Pool Set 1 WenYingDi He WenXuan Li LOSS WIN
Pool Set 1 JiaQi Shang HaoZheng Ma WIN LOSS
Pool Set 1 JiaSheng Huang WenYingDi He WIN LOSS
Pool Set 1 JiaQi Shang WenXuan Li DRAW DRAW
Pool Set 1 HaoZheng Ma WenYingDi He WIN LOSS
Pool Set 1 JiaQi Shang JiaSheng Huang WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZheng Ma WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 JiaQi Shang WenYingDi He WIN LOSS
Pool Set 1 JiaSheng Huang WenXuan Li LOSS WIN
Pool Set 1 Zheng Wang Di Liang WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang ShuYan Chung DRAW DRAW
Pool Set 1 QinYu Ruan Zheng Wang WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung Di Liang LOSS WIN
Pool Set 1 QinYu Ruan GuangNan Huang LOSS WIN
Pool Set 1 ShuYan Chung Zheng Wang LOSS WIN
Pool Set 1 QinYu Ruan Di Liang WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang Zheng Wang LOSS WIN
Pool Set 1 QinYu Ruan ShuYan Chung LOSS WIN
Pool Set 1 GuangNan Huang Di Liang LOSS WIN
Pool Set 1 Hongtao Su NianZi Zheng WIN LOSS
Pool Set 1 YanFeng Zheng Kun Jiang WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng Kun Jiang WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su Kun Jiang WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su YanFeng Zheng WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng YanFeng Zheng LOSS WIN
Pool Set 1 Hongtao Su JunJie Kong WIN LOSS
Pool Set 1 YanFeng Zheng JunJie Kong WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Kun Jiang JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen RuiJun Mo WIN LOSS
Pool Set 1 RuiJun Mo JiaYuan Peng WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen JiaYuan Peng WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen ZhaoBin Yang WIN LOSS
Pool Set 1 RuiJun Mo ZhaoBin Yang WIN LOSS
Pool Set 1 JiaYuan Peng ZhaoBin Yang WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen WenChao Ge WIN LOSS
Pool Set 1 WenChao Ge ZhaoBin Yang WIN LOSS
Pool Set 1 JiaYuan Peng WenChao Ge LOSS WIN
Pool Set 1 RuiJun Mo WenChao Ge LOSS WIN
Pool Set 1 JiaYu Shi Gang Tan LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang HaoZhen Feng LOSS WIN
Pool Set 1 JiaYu Shi HaoZhen Feng LOSS WIN
Pool Set 1 HaoZhen Feng Gang Tan LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang Gang Tan LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang JiaYu Shi WIN LOSS
Pool Set 1 Gang Tan LingTong Huang LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang LingTong Huang LOSS WIN
Pool Set 1 JiaYu Shi LingTong Huang LOSS WIN
Pool Set 1 HaoZhen Feng LingTong Huang WIN LOSS
Pool Set 1 YuMing Zhou ShuHan Zhang LOSS WIN
Pool Set 1 YuanKun Deng Xing Xv WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang ShuHan Zhang LOSS WIN
Pool Set 1 YuMing Zhou Xing Xv WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang YuanKun Deng DRAW DRAW
Pool Set 1 Xing Xv ShuHan Zhang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang YuMing Zhou LOSS WIN
Pool Set 1 YuanKun Deng ShuHan Zhang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang Xing Xv WIN LOSS
Pool Set 1 YuMing Zhou YuanKun Deng LOSS WIN
Pool Set 1 Lin Zou FuLai Li LOSS WIN
Pool Set 1 Lin Zou WeiJian Zhang LOSS WIN
Pool Set 1 YinLong Shen FuLai Li WIN LOSS
Pool Set 1 YinLong Shen WeiJian Zhang LOSS WIN
Pool Set 1 YinLong Shen Lin Zou LOSS WIN
Pool Set 1 FuLai Li WeiJian Zhang WIN LOSS
Pool Set 1 Can Luo WeiJian Zhang WIN LOSS
Pool Set 1 Can Luo YinLong Shen LOSS WIN
Pool Set 1 Can Luo Lin Zou WIN LOSS
Pool Set 1 Can Luo FuLai Li WIN LOSS
Pool Set 1 ZiMing Qiu ZeWei Wu LOSS WIN
Pool Set 1 SongYu Liang ChuQi Huang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiMing Qiu YuanYang Song WIN LOSS
Pool Set 1 ZeWei Wu SongYu Liang WIN LOSS
Pool Set 1 YuanYang Song ChuQi Huang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiMing Qiu SongYu Liang WIN LOSS
Pool Set 1 ZeWei Wu YuanYang Song LOSS WIN
Pool Set 1 ZiMing Qiu ChuQi Huang WIN LOSS
Pool Set 1 SongYu Liang YuanYang Song DRAW DRAW
Pool Set 1 ZeWei Wu ChuQi Huang WIN LOSS
Eighth-Finals Hongtao Su YinLong Shen WIN LOSS
Eighth-Finals Sky Chen YuMing Zhou WIN LOSS
Eighth-Finals QinYu Ruan YanFeng Zheng WIN LOSS
Eighth-Finals Gang Tan WenChao Ge WIN LOSS
Eighth-Finals Can Luo ZiMing Qiu LOSS WIN
Eighth-Finals JiaQi Shang Zheng Wang LOSS WIN
Eighth-Finals YuanKun Deng HaoZhen Feng LOSS WIN
Eighth-Finals ZeWei Wu HaoZheng Ma LOSS WIN
Quarterfinals Hongtao Su HaoZheng Ma WIN LOSS
Quarterfinals Sky Chen HaoZhen Feng WIN LOSS
Quarterfinals QinYu Ruan Zheng Wang LOSS WIN
Quarterfinals ZiMing Qiu Gang Tan LOSS WIN
Semifinals Hongtao Su Gang Tan WIN LOSS
Semifinals Sky Chen Zheng Wang WIN LOSS
Gold Medal Match Sky Chen Hongtao Su LOSS WIN
Bronze Medal Match Zheng Wang Gang Tan LOSS WIN

Mixed Steel Arming Sword & Buckler

StageFighter 1Fighter 2Fighter 1 resultFighter 2 result
Pool Set 1 JiaSheng Huang JunJie Kong WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen ChuQi Huang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang JunJie Kong DRAW DRAW
Pool Set 1 JiaSheng Huang ChuQi Huang WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 ChuQi Huang JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen ZiJian Yang WIN LOSS
Pool Set 1 JiaSheng Huang WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 ChuQi Huang WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang JiaSheng Huang WIN LOSS
Pool Set 1 WenXuan Li JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen JiaSheng Huang WIN LOSS
Pool Set 1 ZiJian Yang ChuQi Huang DRAW DRAW
Pool Set 1 Benyao Lin ShuYan Chung WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang HaoZheng Ma LOSS WIN
Pool Set 1 MuZhen Sun WanYan Wang WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang ShuYan Chung LOSS WIN
Pool Set 1 Benyao Lin MuZhen Sun WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZheng Ma WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 ShuYan Chung MuZhen Sun DRAW DRAW
Pool Set 1 GuangNan Huang WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 Benyao Lin HaoZheng Ma WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 HaoZheng Ma MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 Benyao Lin GuangNan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZheng Ma ShuYan Chung LOSS WIN
Pool Set 1 Benyao Lin WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 GuangNan Huang MuZhen Sun LOSS WIN
Semifinals JunJie Kong WanYan Wang LOSS WIN
Semifinals Benyao Lin JiaSheng Huang WIN LOSS
Gold Medal Match Benyao Lin WanYan Wang WIN LOSS
Bronze Medal Match JiaSheng Huang JunJie Kong LOSS WIN

Mixed Steel Sabre

StageFighter 1Fighter 2Fighter 1 resultFighter 2 result
Pool Set 1 JunJie Kong YangXing Lv WIN LOSS
Pool Set 1 RuiJun Mo Kun Jiang WIN LOSS
Pool Set 1 Di Liang YangXing Lv LOSS WIN
Pool Set 1 RuiJun Mo JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Kun Jiang Di Liang WIN LOSS
Pool Set 1 RuiJun Mo YangXing Lv LOSS WIN
Pool Set 1 Di Liang JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 Kun Jiang YangXing Lv LOSS WIN
Pool Set 1 RuiJun Mo Di Liang WIN LOSS
Pool Set 1 Kun Jiang JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 RuiJun Mo FuLai Li WIN LOSS
Pool Set 1 FuLai Li YangXing Lv LOSS WIN
Pool Set 1 FuLai Li Kun Jiang DRAW DRAW
Pool Set 1 FuLai Li JunJie Kong LOSS WIN
Pool Set 1 FuLai Li Di Liang WIN LOSS
Pool Set 1 JinYong Feng Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 ShuYan Chung WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 QinYu Ruan JiaSheng Huang LOSS WIN
Pool Set 1 WenXuan Li Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 JiaSheng Huang JinYong Feng WIN LOSS
Pool Set 1 QinYu Ruan ShuYan Chung WIN LOSS
Pool Set 1 JiaSheng Huang Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 QinYu Ruan WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung JinYong Feng WIN LOSS
Pool Set 1 QinYu Ruan Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 JiaSheng Huang ShuYan Chung LOSS WIN
Pool Set 1 WenXuan Li JinYong Feng WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 QinYu Ruan JinYong Feng LOSS WIN
Pool Set 1 JiaSheng Huang WenXuan Li WIN LOSS
Pool Set 1 SongYu Liang GuangNan Huang LOSS WIN
Pool Set 1 GuangNan Huang Hai Luo WIN LOSS
Pool Set 1 SongYu Liang Hai Luo LOSS WIN
Pool Set 1 Hai Luo Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang Zhan Huang LOSS WIN
Pool Set 1 SongYu Liang Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 SongYu Liang MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 MuZhen Sun Hai Luo WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen GuangNan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen Hai Luo WIN LOSS
Pool Set 1 MuZhen Sun Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen SongYu Liang WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 ZeWei Wu YuLong Fan DRAW DRAW
Pool Set 1 ZeWei Wu WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang YuLong Fan LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 YiNing Zhang ZeWei Wu LOSS WIN
Pool Set 1 WanYan Wang YuLong Fan WIN LOSS
Pool Set 1 YiNing Zhang LingTong Huang LOSS WIN
Pool Set 1 LingTong Huang YuLong Fan WIN LOSS
Pool Set 1 LingTong Huang WanYan Wang LOSS WIN
Pool Set 1 ZeWei Wu LingTong Huang WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su YuLong Fan WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su WanYan Wang WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su ZeWei Wu WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su YiNing Zhang WIN LOSS
Pool Set 1 Hongtao Su LingTong Huang WIN LOSS
Quarterfinals Hongtao Su ShuYan Chung WIN LOSS
Quarterfinals YangXing Lv Ling Peng WIN LOSS
Quarterfinals Sky Chen JunJie Kong LOSS WIN
Quarterfinals MuZhen Sun WanYan Wang WIN LOSS
Semifinals Hongtao Su MuZhen Sun WIN LOSS
Semifinals JunJie Kong Ling Peng WIN LOSS
Gold Medal Match Hongtao Su JunJie Kong WIN LOSS
Bronze Medal Match MuZhen Sun Ling Peng WIN LOSS

Mixed Steel Single Rapier

StageFighter 1Fighter 2Fighter 1 resultFighter 2 result
Pool Set 1 JiaQi Shang HaoDi Li WIN LOSS
Pool Set 1 JiaQi Shang WenLong Song WIN LOSS
Pool Set 1 HaoDi Li WenLong Song WIN LOSS
Pool Set 1 JiaQi Shang JiaYu Shi WIN LOSS
Pool Set 1 JiaYu Shi WenLong Song WIN LOSS
Pool Set 1 JiaYu Shi HaoDi Li LOSS WIN
Pool Set 1 Sky Chen WenLong Song WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen HaoDi Li WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen JiaQi Shang WIN LOSS
Pool Set 1 Sky Chen JiaYu Shi WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZhen Feng ZhongYan Chen WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZhen Feng Ling Peng DRAW DRAW
Pool Set 1 Ling Peng ZhongYan Chen WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung Ling Peng LOSS WIN
Pool Set 1 ShuYan Chung HaoZhen Feng LOSS WIN
Pool Set 1 ShuYan Chung ZhongYan Chen LOSS WIN
Pool Set 1 Zhan Huang ZhongYan Chen DRAW DRAW
Pool Set 1 Ling Peng Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 HaoZhen Feng Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 ShuYan Chung Zhan Huang WIN LOSS
Pool Set 1 FuLai Li Vasya Li LOSS WIN
Pool Set 1 Gang Tan Vasya Li WIN LOSS
Pool Set 1 FuLai Li Gang Tan LOSS WIN
Pool Set 1 MuZhen Sun Vasya Li WIN LOSS
Pool Set 1 Gang Tan MuZhen Sun WIN LOSS
Pool Set 1 FuLai Li MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 GuangNan Huang FuLai Li DRAW DRAW
Pool Set 1 GuangNan Huang Vasya Li WIN LOSS
Pool Set 1 GuangNan Huang Gang Tan LOSS WIN
Pool Set 1 GuangNan Huang MuZhen Sun LOSS WIN
Pool Set 1 YuMing Zhou Hai Luo WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng Hang Si DRAW DRAW
Pool Set 1 YuMing Zhou Yi Zheng LOSS WIN
Pool Set 1 NianZi Zheng Hai Luo WIN LOSS
Pool Set 1 Yi Zheng Hang Si WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng YuMing Zhou WIN LOSS
Pool Set 1 NianZi Zheng Yi Zheng LOSS WIN
Pool Set 1 Hai Luo Hang Si LOSS WIN
Pool Set 1 Hai Luo Yi Zheng LOSS WIN
Pool Set 1 YuMing Zhou Hang Si WIN LOSS
Quarterfinals Sky Chen NianZi Zheng WIN LOSS
Quarterfinals HaoZhen Feng Yi Zheng WIN LOSS
Quarterfinals JiaQi Shang MuZhen Sun WIN LOSS
Quarterfinals Gang Tan Ling Peng LOSS WIN
Semifinals Sky Chen Ling Peng WIN LOSS
Semifinals JiaQi Shang HaoZhen Feng LOSS WIN
Gold Medal Match Sky Chen HaoZhen Feng WIN LOSS
Bronze Medal Match JiaQi Shang Ling Peng LOSS WIN