Tramazzone

Country

Fighters (50)

Aksinja Voronova
Aleksey Grunsky
Alexander Strakhov
Alexey Borisov
Alexey Demin
Alexey Mozharov
Alexey Perkov
Alexey Shun'ko
Alexey Suvorkin
Alexey Vaganov
Alsu Saifutdinova
Andrey Muzurin
Andrey Tkachenko
Andrey Zolotarev
Anna Myskina
Arkadiy Kulikov
Aulis Poshekhonov
Dar'ya Murav'eva
Denis Myshagin
Dmitry Eremin-Solenikov
Dmitry Semenychev
Elena Muzurina
Evgeniy Matuishonok
Igor Kashapov
Igor Vinogradov
Ilia Pribylovskii
Ilja Pribylovskij
Ilya Aleksandrov
Ilya Gorelov
Irina Alekseeva
Ivan Vasiljev
Julia Zotova
Jury Yakovlev
Kirill Glushchenko
Kirill Shasherin
Konstantin Bulkin
Leonid Saperkin
Nikita Maksimenko
Nikita Popov
Nikita Tatiannikov
Oleg Stepanov
Piotr Melikhov
Semion Popov
Sergei Miasishchev
Sergei Shamshev
Sergey Ispolatov
Sergey Kovalenko
Viktoriya Bavtruk
Vitaliy Prokopov
–źlexey Zhdanov