UKRF (UKRF)

Country

Fighters (7)

Aleksandr Savochkin
Dmitry Gibadullin
Evgeniy Pleshakov
Ilia Rebrov
Michail Demidov
Vadim Polyuga
Viacheslav Shavkutenko