Challenge

Country

Fighters (13)

Aleksandr Gorbunov
Anatolii Berelekhis
Chingiz Gataullin
Evgenii Shibeev
Gleb Smetanin
Igor Tarasevich
Kirill Iakovlev
Kristina Mikhailova
Mariya Elpaeva
Ninel Gabdullina
Sergei Iakovlev
Viktoriia Prokofeva
Vladislava Palchikovskaya