Freifechtergilde

Country

Fighters (17)

Alexander Stankiewicz
Anastasia Vlasova
Anastasia Volkova
Andrei Nikitin
Andrey Nekrylov
Anna Gorbulinskaja
Dmitry Zuev
Michael Melnikov
Nikolay Apraksin
Olga Odintsova
Pavel Dolgorukov
Sergei Geraskin
Sergey Kultaev
Timofey Matrosov
Vadim Komissarov
Vasily Moiseenko
Vladislav Sidelnikov