Freifechtergilde

Country
City
Saint Petersburg

Fighters (27)

Alexander Patrukhin
Alexander Stankiewicz
Anastasia Vlasova
Anastasia Volkova
Andrei Nikitin
Andrey Nekrylov
Anna Gorbulinskaja
Dmitry Pavlov
Dmitry Zuev
Egor Pravoj
Jaroslav Solvev
Maxim Lychagin
Michael Melnikov
Mikhail Vladov
Nikolay Apraksin
Olga Odintsova
Pavel Buivol
Pavel Dolgorukov
Sergei Geraskin
Sergey Kultaev
Timofey Matrosov
Vadim Komissarov
Vasily Moiseenko
Vladimir Polyakov
Vladislav Sidelnikov
–źnastasiya Kuznetsova
–źndrey Shumilin