FFC Paladin

Country

Fighters (31)

Alexander Basov
Alexey Moskalenko
Alexey Varaksin
Anastasia Matiushina
Andrey Kozlov
Andrey Terentiev
Dmitrii Krasnov
Dmitrii Nikulshin
Fedor Ochkasov
Gans Kroitcberg
Ilia Murashchenko
Iuliia Kuznetcova
Mariia Krutko
Mikhail Bakir
Mikhail Usanov
Nadezhda Nesterova
Natalia Yakushina
Nikita Evtushenko
Nikita Golovin
Nikita Rasnitsov
Nikodim Diachek
Oleg Kolganov
Pavel Martynets
Roman Pomelov
Ruslan Verestchagin
Sergey Bakumenko
Stanislav Rossin
Vadim Kravchenko
Veniamin Shekhtman
Vera Sharshukova
Аlexandra Dolotko