Golden Forests

Country

Fighters (21)

Aleksandra Ilmayarov
Anastasiia Mishchenko
Denis Maksimenko
Denis Meshchankin
Egor Piatkov
Georgiy Burobin
Georgy Burobin
Igor Rodionov
Innokentii Baskakov
Ivan Ignatev
Kirill Dvoriakov
Maria Zvonareva
Mikhail Voronov
Nataliya Sayukina
Nikita Sidorov
Polina Razygraeva
Sergey Petrov
Sevil Daminova
Svetlana Kholmova
Valeriya Oleneva
Vasilii Kolbasov