HEMA Academy

Country

Fighters (35)

Aleksandr Fogt
Aleksandr Kolodkin
Aleksandr Pavlenko
Aleksei Burkat
Aleksei Degtiarev
Aleksey Filonov
Anastasiia Piatova
Andrei Melnik
Andrey Popovich
Anna Semenova
Daria Agalakova
Denis Davydov
Denis Markov
Dmitrii Kuklin
Dmitriy Arhipov
Ekaterina Kopytina
Grigorii Ivanov
Ilya Butorin
Irina Noskova
Ivan Zharinov
Kirill Kamyshan
Kirill Redko
Matvei Siatkin
Mihail Cherepanov
Nataliya Presnyakova
Olga Karbovnichaya
Olga Posadskaia
Pavel Medvedev
Roman Pozdeev
Rovshan Mustafaev
Viktoriia Farafonova
Vladimir Matlashevskiy
Vladimir Nasretdinov
Vladislav Rogozin
Vladislav Stolyar